ghveenstra@jeugdhulpfriesland.nl

Onze missie

De missie van ons Gezinshuis is kinderen op te vangen binnen een zo gewoon mogelijke gezinssetting, ook al zijn hun behoeften vaak bijzonder. Wij willen kinderen een veilige en vertrouwde omgeving bieden, waarin ze zich kunnen ontwikkelen. We streven ernaar om kinderen autonomie te laten ervaren door ze zeggenschap te geven en te betrekken bij beslissingen die hen aangaan. We vinden het belangrijk dat ze niet het idee hebben dat alleen volwassen het over hen te zeggen hebben, maar dat ze merken dat hun mening belangrijk is en invloed heeft op hoe er voor hen gezorgd wordt.

We betrekken hun ouders of eerdere opvoeders daar waar dat mogelijk is ook bij het leven van de kinderen, zodat ze merken dat deze mensen voor altijd belangrijk voor hen mogen blijven.

Wij willen een plaats zijn waar de nadruk ligt op de kansen van kinderen en niet zozeer op hun beperkingen. Rekening houdend met deze beperkingen willen we een plek zijn waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, waar ze durven exploreren, waar ze ontdekken waar hun kansen liggen en ruimte ervaren om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen.

Een buitengewoon, gewoon gezin zijn, waar kinderen zich thuis voelen. Een plek waar ruimte is voor de jeugdige en zijn netwerk. Waar we door samen te werken met het netwerk en andere professionals kinderen kansen geven om zich te ontplooien en ervaringen op te doen. Waar ze deel kunnen zijn van een gezin, zich veilig en geliefd kunnen voelen. Een plek waar ze kunnen leren om met hun moeilijkheden om te gaan en waar ze aan de slag kunnen met het verwerken van hun trauma’s doordat hen continuïteit en voorspelbaarheid wordt geboden en opvoeders oog hebben voor hun behoeften.